html颜色代码选择器源码 轻松复制颜色代码

陌涛 浏览:81 0

本文发内向一个html颜色代码选择器 轻松复制颜色代码

js封装实现的颜色选择器插件,简单好用。点击色块复制颜色代码。

下载地址:

百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1L7jR-P6Kxz3Iw93rIi2I0g
提取码:y7t8

微云:https://share.weiyun.com/EvnFf66y

发表评论 取消回复
表情 图片 链接 代码

分享